FOREDRAG VED ABK-MEDLEM, BILLEDTERAPEUT OG PSYKOLOG INGEBORG BREDER

Tema: Billedterapi og billedkunst

Vi ser på likheter og forskjeller for å åpne og avgrense i forståelsen av hva som er kunst.

Ingeborg har magistergrad i pedagogikk fra UiO, diplom i billedterapi fra Art Therapy Italiano og diplom i gruppeanalyse fra Gruppeanalytisk Institutt i Oslo.
Hun har vært elev ved Asker Kunstskole og Einar Granums Kunstskole.
Hun drev privat praksis i 30 år som spesialist i klinisk psykologi og benyttet billedterapi som et viktig redskap i individualterapi og gruppeterapi. Hun var med på å bygge opp en ettårig undervisningsenhet i billedterapi ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske fag og underviste på studiet i 15 år.

Arbeidet med billedterapi i det kliniske arbeidet og i undervisningen har hatt dette utgangspunktet:
Hånden vet noe som tanken ennå ikke vet.
Det er ikke noe som er rett eller galt.
Vi skal utforske sammen det som skapes, ikke vurdere det. Det gir grobunn for dialog med oss selv og (hver)andre.

Velkommen til en spennende temakveld!

Vennlig hilsen
Preben Colstrup
styreleder ABK